พิมพ์โปสเตอร์สีด่วน A0 A1 A2 ปริ้นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ พิมพ์โปสเตอร์ด่วน Poster มีบริการออกแบบ พร้อมพิมพ์โปสเตอร์ด่วน ด้วยเครื่อง Inkjet Indoor คุณภาพความละเอียดสูง จากเครื่อง Canon iPF 710 ซึ่งเราสามารถพิมพ์โปสเตอร์ให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว เช่น โปสเตอร์รูปภาพนักร้องเกาหลี ที่ท่านชื่นชอบ โปสเตอร์วิชาการ เพื่อทำการจบการศึกษา เป็นต้น เครื่องพิมพ์ของเรา มีความละเอียดที่ 1440 dpi